توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
ofdm estemition متوقف شده Dec. 14, 2014, 9:58 a.m.
شبیه سازی مقاله با متلب (ofdm estimation) ruhollah در حال اجرا Dec. 14, 2014, 7:42 p.m.
شبیه سازی مقاله با متلب (تخمین ofdm) متوقف شده Dec. 14, 2014, 11:12 p.m.
OFDM blind estimation with MATLAB در حال دریافت پیشنهاد Dec. 24, 2014, 10:54 p.m.
شبیه سازی مقاله با متلب در حال دریافت پیشنهاد Dec. 26, 2014, 11:04 a.m.
ترجمه تخصصی در حال دریافت پیشنهاد Dec. 28, 2014, 5:40 p.m.
ترجمه تخصصی برق robofa با موفقیت به پایان رسیده Dec. 29, 2014, 1:05 a.m.
ترجمه 10 صفحه در زمینه برق robofa با موفقیت به پایان رسیده Jan. 1, 2015, 8:34 a.m.
ترجمه فوری مقاله roozbehrrzrrz با موفقیت به پایان رسیده Jan. 3, 2015, 8:32 p.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Dec. 14, 2014, 9:47 a.m.

  آخرین ورود : Jan. 12, 2015, 5:25 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 2829

  میانگین امتیاز:


  رتبه در میان پیمانکاران: 1220

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده