توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
بررسي اوضاع کارآفريني سازماني در يک سازمان mhsn227 با موفقیت به پایان رسیده Feb. 1, 2015, 6:02 p.m.
سرچ مقاله در حال دریافت پیشنهاد April 12, 2015, 12:06 a.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Feb. 1, 2015, 8:21 p.m.

  آخرین ورود : April 28, 2015, 9:43 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 61

  میانگین امتیاز:


  رتبه در میان پیمانکاران: 556

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده