این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: پروپوزال رشته مهندسی برق درباره دخیره ساز انرژی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 130000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 4 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 26, 2015, 10:28 p.m.
تاریخ پایان: May 18, 2015, 12:49 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: boymagic
توضیحات

پروپوزال در مورد ذخیره ساز انرژی میباشد .
ذخیره ساز flywheel
و در مورد ذخیره ساز torsion Spring

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

150000 تومان در 10 روز

75000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
ojeelm

120000 تومان در 5 روز

80000 تومان 10000 تومان Feb. 26, 2015, 11:43 p.m. 25
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟