این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: الگوریتم های زمانبندی

( وضعیت: لغو شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 5 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 23, 2015, 4:40 p.m.
تاریخ پایان: March 3, 2015, 10:17 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: fatemepiroozi
توضیحات

من 4 الگوریتم زمانبندی در درس سیستم عامل را به زبان c نوشتم ..الگوریتم FCFS را به صورت کامل انجام داده ام و میخوام خروجی سه الگوریتم دیگه دقیقا شبیه به آن شود .در واقع فرمت 3 الگوریتم دیگر شبیه به FCFS بشه .وقت من برای انجام این پروژه کم است و خودم هم فرصت اصلاح ندارم ...خواهش میکنم کسی که با این زیان آشنایی کامل داره این پروژه رو به عهده بگیره ..EXEی این الگوریتم را در بخش پیوست فایل UPLOAD کردم .

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Programmer

80000 تومان در 4 روز

10000 تومان 0 تومان Feb. 23, 2015, 5:10 p.m. 69
miladhamzeh

100000 تومان در 1 روز

10000 تومان 0 تومان Feb. 23, 2015, 9:04 p.m. 25
vahidvas

80000 تومان در 5 روز

40000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟