این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تحقیق زبان برنامه نویسی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:20000 - 65000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 25 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 23, 2015, 3:34 p.m.
تاریخ پایان: March 21, 2015, 9:27 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: igifar
توضیحات

این تحقیق در مورد زبان برنامه نویسی روبی هست و شامل موارد زیر می باشد برای هر بخش توضیحات کامل باشد و فصل بندی و مثالهای هر بخش به صورت کامل رعایت شود:
1-معرفی زبان وتیم سازنده و کاربرد آن
2-انواع دادها و ساختمان یافته ها - رکوردها - نوع داده-ساختمان داده ها
3-ترجمه زبان در زبان روبی به چه صورت انجام میشود
4-تبدیل نوع دادها
5-استفاده از اشاره گرها و مشکلات اشاره گرها و راه حل آن مشکلات
6-چگونگی تعریف زیر برنامه ها و روش فراخوانی زیر برنامه ها چگونه است
تمامی موارد با نمونه مثال و توضیح کامل باشد و در یک فایل متنی تحویل داده شود
در صورت توان این تحقیق همراه با power point باشد

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

110000 تومان در 20 روز

50000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
Programmer

160000 تومان در 16 روز

10000 تومان 0 تومان Feb. 23, 2015, 4:01 p.m. 69
asosiasi

90000 تومان در 20 روز

25000 تومان 0 تومان Feb. 23, 2015, 6:13 p.m. 36
hamidreza21

100000 تومان در 15 روز

20000 تومان 20000 تومان Feb. 23, 2015, 7:40 p.m. 20
msoroushm

100000 تومان در 15 روز

20000 تومان 0 تومان Feb. 23, 2015, 9:41 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mehddix

120000 تومان در 10 روز

0 تومان 0 تومان Feb. 23, 2015, 11:18 p.m. 45
my_jivar_m

180000 تومان در 8 روز

50000 تومان 0 تومان Feb. 23, 2015, 11:58 p.m. 27
zahra66315

150000 تومان در 15 روز

50000 تومان 0 تومان Feb. 24, 2015, 2:07 p.m. 36
igifarFeb. 23, 2015, 7:29 p.m.
سلام خواهش میکنم پیشنهادات منطقی باشد نه براساس پیشنهادات قبلی

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟