این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: پروژه راجع به nosql

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 5 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 23, 2015, 10:59 a.m.
تاریخ پایان: Feb. 26, 2015, 11:03 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: iruser2084
توضیحات

شامل پاورپوینت و منابع استفاده شده

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

40000 تومان در 3 روز

40000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟