این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: کنترول متور dcباpwm سینوسی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 20 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 21, 2015, 4:47 p.m.
تاریخ پایان: Feb. 28, 2015, 3:33 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: mahdi021
توضیحات

یک موج سینوسی با avr ایجادمیکنیم وتوسط یک dc.باتغییر پتاسیومتر کم وزیاد میکنیم
نیازمند توضیحان کامل وپایان نامه وشبیه سازی با کدویژن میباشم

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

85000 تومان در 3 روز

50000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
electronic

175000 تومان در 15 روز

125000 تومان 0 تومان Feb. 21, 2015, 5:57 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
vahidvas

200000 تومان در 15 روز

50000 تومان 0 تومان Feb. 21, 2015, 6:10 p.m. 42
sinadarab66

170000 تومان در 15 روز

30000 تومان 0 تومان Feb. 21, 2015, 10:51 p.m. 19
unes67

400000 تومان در 20 روز

20000 تومان 0 تومان Feb. 22, 2015, 10:27 a.m. 34
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟