این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: اسیب شناسی سازمان

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:65000 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 5 روز

تاریخ ایجاد: Nov. 8, 2014, 7:34 p.m.
تاریخ پایان: Nov. 13, 2014, 10:29 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: alirezakarimmansour
توضیحات

اسیب شناسی سازمان .مشکلات سازمان بر اساس مدل swot

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
nargeshemati

60000 تومان در 5 روز

0 تومان 0 تومان Nov. 9, 2014, 1:55 a.m. 23
soheil22

50000 تومان در 5 روز

30000 تومان 0 تومان Nov. 9, 2014, 4:47 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
vahidvas

45000 تومان در 4 روز

20000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟