این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: برنامه نويسي

( وضعیت: لغو شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:15000 - 30000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 18, 2015, 3:32 p.m.
تاریخ پایان: March 11, 2015, 4:07 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: proje
توضیحات

شبيه سازي پمپ بنرين با سي شارپ

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

35000 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟