این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: SIGNAL

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 15000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 4 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 18, 2015, 3:01 p.m.
تاریخ پایان: Feb. 22, 2015, 11:38 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: elrajabi
توضیحات

تمرین: برنامه ای بنویسید که نویز سیگنال را کاهش دهد؟ به این منظور ابتدا سیگنال chirp را با نویز جمع کنید سپس آنرا حذف کنید.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
arashmidus92

45000 تومان در 2 روز

35000 تومان 0 تومان Feb. 18, 2015, 3:16 p.m. 14
unes67

25000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان Feb. 18, 2015, 5:18 p.m. 34
Programmer

20000 تومان در 2 روز

10000 تومان 0 تومان 69
  • پذیرفته شد!
shahram90

40000 تومان در 3 روز

0 تومان 0 تومان Feb. 19, 2015, 11:06 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟