این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: بررسی خطاهای انسانی و شناسایی علل آنها

( وضعیت: لغو شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 18, 2015, 2:46 p.m.
تاریخ پایان: Feb. 23, 2015, 5:21 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: yousefi92
توضیحات

پروژه تخصصی کارشناسی بوده و لزومی به استفاده از نرم افزار خاصی نیست.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
arashmidus92

65000 تومان در 4 روز

45000 تومان 0 تومان Feb. 18, 2015, 2:54 p.m. 14
roozbehrrzrrz

50000 تومان در 2 روز

25000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
hshafiee

65000 تومان در 3 روز

30000 تومان 0 تومان Feb. 18, 2015, 3:28 p.m. 51
roohollah1

300000 تومان در 10 روز

50000 تومان 0 تومان Feb. 18, 2015, 3:46 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
ojeelm

200000 تومان در 5 روز

100000 تومان 0 تومان Feb. 18, 2015, 5:50 p.m. 25
saeedk1383

60000 تومان در 5 روز

20000 تومان 0 تومان Feb. 18, 2015, 6:51 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Saeed_Baghalian

60 تومان در 3 روز

30000 تومان 30000 تومان Feb. 18, 2015, 7:14 p.m. 22
ronakm

60000 تومان در 7 روز

0 تومان 0 تومان Feb. 18, 2015, 7:55 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
simplex

150000 تومان در 7 روز

75000 تومان 0 تومان Feb. 18, 2015, 8:14 p.m. 39
mhsn227

50000 تومان در 3 روز

30000 تومان 0 تومان Feb. 18, 2015, 8:41 p.m. 17
aghaee

0 تومان در 6 روز

0 تومان 0 تومان Feb. 18, 2015, 11:22 p.m. 31
meisam_khan

180000 تومان در 18 روز

50000 تومان 1000 تومان Feb. 19, 2015, 12:16 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
electronic

45000 تومان در 4 روز

45000 تومان 0 تومان Feb. 19, 2015, 4:54 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mehrdad95

40000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان Feb. 19, 2015, 9:39 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Dragon

100000 تومان در 7 روز

0 تومان 0 تومان Feb. 20, 2015, 2:20 a.m. 25
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟