این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: مقاله انگلیسی راجع بهgraph database یاneo4jیاmongo

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 15, 2015, 11:50 p.m.
تاریخ پایان: Feb. 18, 2015, 9:30 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: iruser2084
توضیحات

یک مقاله انگلیسی برای درس گرافیک کامپیوتری راجع بهgraph database یا neo4jیا mongodb که 3-4پاراگراف آن به دلخواه ترجمه شود یکی از این 3موضوع گفته شده انتخاب شود همچنین پاراگراف ها قابل فهم و راحت انتخاب شود باتشکر همچنین تاسه شنبه شب آماده شود

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
engineer_demo2020

100000 تومان در 2 روز

25000 تومان 25000 تومان Feb. 16, 2015, 10:47 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
roozbehrrzrrz

40000 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان Feb. 16, 2015, 10:49 a.m. 77
vahidvas

50000 تومان در 2 روز

25000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
sanaz2014

65000 تومان در 2 روز

25000 تومان 0 تومان Feb. 16, 2015, 12:13 p.m. 18
arashmidus92

55000 تومان در 2 روز

35000 تومان 0 تومان Feb. 16, 2015, 1:47 p.m. 14
zahra66315

50000 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان Feb. 16, 2015, 1:50 p.m. 36
aghaee

42000 تومان در 2 روز

20000 تومان 0 تومان Feb. 16, 2015, 7:22 p.m. 31
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟