این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تئوری تخمین

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 200000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 5 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 13, 2015, 5:40 p.m.
تاریخ پایان: Feb. 24, 2015, 12:27 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: mori262
توضیحات

سلام مربوط به درس تئوری تخمین مخابرات هست
شبیه سازی با مطلب
حتما دوتا فایل پیوست دیده شود مخصوصا عکس

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
unes67

400000 تومان در 10 روز

50000 تومان 0 تومان Feb. 13, 2015, 8:27 p.m. 34
sadeghzare71

300000 تومان در 7 روز

60000 تومان 0 تومان Feb. 13, 2015, 8:38 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Programmer

220000 تومان در 6 روز

10000 تومان 0 تومان 69
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟