این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: انجام نرم افزار اکسپرت چویس

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 130000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 8, 2015, 5:26 p.m.
تاریخ پایان: March 5, 2015, 6:06 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: mahsan68
توضیحات

بر اساس داده هایی که در اختیار شما قرار خواهم داد بر اساس تحلیل سلسله مراتبی (AHP) الویت بندی شود و مدل الویت بندی تحویل داده شود.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
mosi5505

130000 تومان در 7 روز

30000 تومان 0 تومان Feb. 8, 2015, 8:44 p.m. 21
mi_haghighi

130000 تومان در 7 روز

30000 تومان 0 تومان Feb. 10, 2015, 1:36 a.m. 23
simplex

150000 تومان در 5 روز

50000 تومان 0 تومان Feb. 10, 2015, 9:31 a.m. 39
sjalili

125000 تومان در 7 روز

25000 تومان 0 تومان Feb. 10, 2015, 10:54 a.m. 21
mhsn227

100000 تومان در 4 روز

50000 تومان 0 تومان Feb. 10, 2015, 1:15 p.m. 17
omid69

120000 تومان در 5 روز

25000 تومان 0 تومان Feb. 10, 2015, 2:48 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
vahidsabbagh

110000 تومان در 4 روز

5000 تومان 5000 تومان Feb. 10, 2015, 10 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Programmer

100000 تومان در 4 روز

10000 تومان 0 تومان 69
  • پذیرفته شد!
mhsn227Feb. 10, 2015, 9:23 p.m.
فقط فایل رو در اختیار بگذلرید تا در صورت مشاهده بتونم پیشنهاد زودتری بهتون بدم برای تحویل کارتون

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟