این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: ترجمه متن انگلیسی برق

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 35000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 3, 2015, 2:28 p.m.
تاریخ پایان: Feb. 5, 2015, 9:29 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: alizan
توضیحات

قسمت رفرنس هردو فایل نیازبه ترجمه ندارد

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
sinadarab66

50000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان Feb. 3, 2015, 2:39 p.m. 19
sasan_91

68000 تومان در 2 روز

40000 تومان 5000 تومان Feb. 3, 2015, 3:04 p.m. 48
m_salehi

40000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان 36
  • پذیرفته شد!
alirezaput

40000 تومان در 2 روز

10000 تومان 0 تومان Feb. 3, 2015, 8:47 p.m. 21
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟