این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: پایگاه داده

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:170000 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 10 روز

تاریخ ایجاد: Feb. 1, 2015, 7 p.m.
تاریخ پایان: Feb. 11, 2015, 9:40 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: alireza12
توضیحات

پیاده سازی مقاله ضمیمه شده با c وMicrosoft SQL Server

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

200000 تومان در 10 روز

50000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟