این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: ترجمه مقاله تخصصی (برق مخابرات)

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 35000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 31, 2015, 8:12 p.m.
تاریخ پایان: Feb. 4, 2015, 1:43 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: ayda2
توضیحات

ترجمه روان و دقیق
(از گوگل ترنسلیت نباشه لطفا! )

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
hshafiee

75000 تومان در 2 روز

20000 تومان 10000 تومان Jan. 31, 2015, 8:22 p.m. 51
mahdi67

40000 تومان در 2 روز

10000 تومان 0 تومان Jan. 31, 2015, 9:10 p.m. 8
vahidvas

65000 تومان در 3 روز

30000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
sinadarab66

40000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان Jan. 31, 2015, 10 p.m. 19
shahram90

50000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان Jan. 31, 2015, 11:34 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
davehr

50000 تومان در 3 روز

5000 تومان 0 تومان Jan. 31, 2015, 11:36 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
alirezaput

35000 تومان در 2 روز

5000 تومان 0 تومان Feb. 1, 2015, 12:50 a.m. 21
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟