این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ مدیریت

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 25000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 29, 2015, 2:13 a.m.
تاریخ پایان: Jan. 30, 2015, 3:35 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: Ariha
توضیحات

ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﺎﻣﻼ . ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ . ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﻢ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ۱۵ ﺗﺎ ۲۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ .

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
alirezaput

20000 تومان در 1 روز

5000 تومان 0 تومان Jan. 29, 2015, 2:23 a.m. 21
Programmer

25000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 69
  • پذیرفته شد!
translatore

25000 تومان در 1 روز

25000 تومان 0 تومان Jan. 29, 2015, 11:53 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟