این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: حل تمرین فصل 3 کتاب وبستر

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 20000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 26, 2015, 10:47 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 28, 2015, 3:42 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: gnmcoo
توضیحات

سلام حل تمرین کتاب وبستر فصل سومو میخواستم
فصل آمپلی فایر ها
حل تمرین این فصلو میخواستم

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Programmer

15000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 69
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟