این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: ترجمه مقاله تخصصی برق مخابرات

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 30000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 4 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 25, 2015, 10:58 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 31, 2015, 4:30 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: ayda2
توضیحات

ترجمه روان مقاله

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
communication

65000 تومان در 3 روز

20000 تومان 0 تومان Jan. 25, 2015, 11:31 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
hshafiee

60000 تومان در 3 روز

20000 تومان 0 تومان Jan. 25, 2015, 11:40 p.m. 51
roozbehrrzrrz

30000 تومان در 4 روز

20000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
mohammad_m

40000 تومان در 3 روز

15000 تومان 0 تومان Jan. 26, 2015, 12:29 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
vahidvas

40000 تومان در 5 روز

25000 تومان 0 تومان Jan. 26, 2015, 12:24 p.m. 42
arashmidus92

45000 تومان در 4 روز

45000 تومان 0 تومان Jan. 26, 2015, 12:46 p.m. 14
mahdi67

40000 تومان در 4 روز

15000 تومان 0 تومان Jan. 26, 2015, 6:07 p.m. 8
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟