این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تاثیر شخصیت کارکنان بر هویت سازمانی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:150000 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 10 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 24, 2015, 11:12 p.m.
تاریخ پایان: Feb. 9, 2015, 11:23 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: masood0123
توضیحات

پروژه بر اساس معیارهای یک پروژه استاندارد تدوین شود در 5 فصل که به ترتیب فصل اول چکیده تحقیق واگان کلیدی مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق مدل مفهومی تحقیق اصلی فرعی فرضیه های تحقیق اصلی فرعی سوالات تحقیق اصلی فرعی متغیرهای پژوهش قلمرو تحقیق قلممرو موضوعی همگانی زمانی تعارق واژه ها و اصطلاحات واژه های نظری واژه های عملیاتی فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه تاریخچه از سازمان مورد مطالعه 2.5 صفحه ادبیات تحقیق پیشینه تحقیق داخلی 4 مورد هر کدوم نصف صفحه خارجی 4 مورد هر کدوم نصف صفحه خلاصه و نتیجه گیری نیم صفحه خلاصه ونتیجه گیری نیم صفحه واژه ها به تفکیک و کدام نماد و گذینه ها مربوط به این واژه ها است در پرسشانمه فصل سوم متدلوژی تحقیق مقدمه روش تحقیق نیم صفحه جامعه اماری یک پاراگراف نمونه اماری یک پارگراف روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه روش گرد اوری اطلاعات ابزار گرد اوری اطلاعات پرسشنامه یک صفحه اعتبار یا روانی پرسشنامه یک پاراگراف پایابی روش تجزیه تحلیل داده ها تحلیل توصیفی تحلیل استنباطی فصل چهارم تجزیه تحلیل داد ه ها بررس و توصیف ازمودنی ها رده سنی تحصیلات سابقه کاری پست تجزیه تحلیل استنباطی فصل 5 نتیجه گیری بحث ها و مقایسه ها و پیشنهاد ها خلاصه یافته ها پست نتیجه گیری پیشنهاد ها پیشنهاد به پژوهشگران اتی و منابع و منابع تحقیق این موارد در فصول رعایت بشه خیلی مهمه و پروژه اصولی تدوین بشه براساس معیارها در کمترین زمان

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

150000 تومان در 15 روز

50000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟