این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: طراحی یک یاتاقان مغناطیسی وتحلیل نیرو با نرم افزار

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 70000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 50 روز

تاریخ ایجاد: Oct. 27, 2014, 1:29 a.m.
تاریخ پایان: Nov. 9, 2014, 9:42 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: rdfhossein
توضیحات

تحلیل یک یاتاقان مغناطیسی شامل قسمت کنترل جریان و تحلیل نیرویی میباشد
قسمت کنترل جریان مختصر باشد چون دامنه خیلی وسیعی دارد
مد نظر ما بیشتر تحلیل نیرویی و همچنین بدست آوردن بیشترین دور (rpm) و بیشترین نیروی قابل تحمل با در نظر گرفتن یه شافت دلخواه است
پیشنهاد میشود از یک یاتاقان مغناطیسی شعاعی دلخواه استفاده شود .
هدف ما طراحی یک یاتاقان جدید نیست ... بلکه فقط تحلیل نیرویی یه نوع یاتاقان استاندارد از نوع مغناطیسی است .
در آخر میتوان نتیجه را با مشخصات موجود در کاتالوگ یاتاقان مقایسه کرد .

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
hadi123

500000 تومان در 10 روز

100000 تومان 0 تومان Oct. 27, 2014, 10:29 a.m. 25
vahidvas

70000 تومان در 3 روز

20000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟