این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: گرافیک

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 75000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 4 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 21, 2015, 9:23 a.m.
تاریخ پایان: Jan. 31, 2015, 3:02 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: shirdel
توضیحات

با qt گرافیکی شود

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

90000 تومان در 5 روز

30000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟