این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: پردازش تصویر در متلب

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 1900000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 10 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 19, 2015, 12:07 p.m.
تاریخ پایان: Feb. 7, 2015, 11:20 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: heidariazam
توضیحات

سوالاتی که با متلب پیاده سازی باید بشود خدمتتان ارسال میشود

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Programmer

185000 تومان در 8 روز

50000 تومان 0 تومان 69
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟