این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: ساختمان داده ها

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:10000 - 30000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 19, 2015, 9:54 a.m.
تاریخ پایان: Jan. 20, 2015, 10:45 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: rtfaezeh
توضیحات

کل موارد درخواستی در فایل ارسال شده موجود است.پروزه ای با 5 قسمت بر حسب مبحث ساختمان داده ها.مطلب سختی نیست ولی به دلیل کمبود زمان قادر به انجام /ان نیستم و تحویل ان تا فردا را از شما خواستارم

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

40000 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟