این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: نرم افزار بیمارستان

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:40000 - 120000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 5 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 17, 2015, 8:54 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 23, 2015, 3:43 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: shirdel
توضیحات

به زبان c++ باشد و با کامنت گذاری

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

60000 تومان در 5 روز

30000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
vahidvas

120000 تومان در 5 روز

50000 تومان 0 تومان Jan. 17, 2015, 11:17 p.m. 42
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟