این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: درخواست ebook رشته مدیریت

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 25000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 15, 2015, 6:10 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 17, 2015, 9:55 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: haeri
توضیحات

ebook سال 2010 به بعد ،با یکی از موضوعات ذیل:
Decision making(تصمیم گیری)
Mathematical modeling(مدلسازی)
Operation Reserch(تحقیق در عملیات)
Privitization(خصوصی سازی)
non linear programming(برنامه ریزی غیرخطی)
فقط چک بشه که در رابطه با رشته عمران نباشه، برای رشته مدیریت باشه.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
simplex

60000 تومان در 1 روز

30000 تومان 0 تومان Jan. 15, 2015, 6:13 p.m. 39
tornado

50000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان Jan. 15, 2015, 6:16 p.m. 61
arashabhari

25000 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان Jan. 15, 2015, 6:17 p.m. 10
sasan_91

25000 تومان در 1 روز

15000 تومان 5000 تومان Jan. 15, 2015, 6:21 p.m. 48
roozbehrrzrrz

80000 تومان در 1 روز

40000 تومان 0 تومان Jan. 15, 2015, 7:08 p.m. 77
ElectronicsEMC

10000 تومان در 1 روز

5000 تومان 0 تومان Jan. 15, 2015, 7:36 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
saeedmie85

13000 تومان در 1 روز

13000 تومان 0 تومان Jan. 15, 2015, 7:50 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
vahidvas

70000 تومان در 1 روز

35000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
flight2013

13000 تومان در 1 روز

13000 تومان 0 تومان Jan. 15, 2015, 11:12 p.m. 15
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟