این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: مبانی مهندسی نرم افزار با موضوع موبایل فوری

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 120000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: Oct. 20, 2014, 7:15 p.m.
تاریخ پایان: Oct. 21, 2014, 10:22 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: hassan_1367
توضیحات

پروژه درس مبانی مهندسی نرم افزار با موضوع فروشگاه موبایل شامل 7 فاز اصلی و نمودارهایی که در برنامه ویزیو باید کشیده شود.
نمونه پیوست می باشد
برای فردا صبح ساعت 7 میخوامش

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
p.dehghani

120000 تومان در 1 روز

100000 تومان 50000 تومان Oct. 20, 2014, 8:18 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
arsenal2010

100000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان Oct. 20, 2014, 8:19 p.m. 44
vahidvas

20000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
arsenal2010Oct. 20, 2014, 7:48 p.m.
تا اواخر شب احتمال 75 درصد واست انجام میدم حالا چرا برای فردا صبح!

hassan_1367Oct. 20, 2014, 8:48 p.m.
چقدر؟

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟