این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تحلیل سیستم داروخانه

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:20000 - 50000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 4 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 11, 2015, 11:47 a.m.
تاریخ پایان: Jan. 15, 2015, 1:40 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: hmf69
توضیحات

پروژه تحلیل سیستم داروخانه شامل داکیومنت با موارد زیر : تعریف مساله و محیط کاری نرم افزار سیستم مدیریت داروخانه امکان سنجی معرفی موجودیت ها / ذینفعان و ..رسم نمودار متنی رسم نمودار های DFD در 3 سطح رسم نمودار STD رسم نمودار ERD

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

50000 تومان در 4 روز

25000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟