این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: پروژه برنامه نویسی C

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:5000 - 150000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 9, 2015, 4:47 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 11, 2015, 11:30 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: amirinfo
توضیحات

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

110000 تومان در 2 روز

55000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
vahidvas

120000 تومان در 5 روز

50000 تومان 0 تومان Jan. 9, 2015, 6:36 p.m. 42
davehr

150000 تومان در 6 روز

40000 تومان 0 تومان Jan. 9, 2015, 10:40 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟