این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: lqr

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 100000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 8, 2015, 7:25 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 9, 2015, 9:47 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: m2n100
توضیحات

lqr

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

100000 تومان در 1 روز

50000 تومان 0 تومان Jan. 8, 2015, 7:35 p.m. 42
robofa

45000 تومان در 1 روز

15000 تومان 0 تومان 61
  • پذیرفته شد!
saeedsoori

90000 تومان در 1 روز

40000 تومان 0 تومان Jan. 8, 2015, 9:23 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟