این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: بازی چهار مهره همردیف(Four-in-row)

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:20000 - 40000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 6 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 8, 2015, 11:28 a.m.
تاریخ پایان: Jan. 16, 2015, 8:12 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: mahsa726
توضیحات

پیاده سازی الگوریتم هوشمند بازی چهار مهره همردیف(Four-in-row)
در یک جدول 16 در 16 و ردیف های 5 تایی.
برنامه باید بتواند با کاربر انسانی به عنوان نفر اول یا دوم در حد امکان هوشمندانه بازی کند

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

50000 تومان در 5 روز

25000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟