این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: حل تمرین

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 15000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 8, 2015, 10:07 a.m.
تاریخ پایان: Jan. 9, 2015, 6:03 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: jhvhjhvh
توضیحات

حل تمرین

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
robofa

20000 تومان در 1 روز

5000 تومان 0 تومان 61
  • پذیرفته شد!
arminnorouzi

20000 تومان در 1 روز

10000 تومان 0 تومان Jan. 8, 2015, 12:32 p.m. 15
translatore

30000 تومان در 1 روز

15000 تومان 0 تومان Jan. 8, 2015, 2:45 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟