این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: پروژه متلب

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 250000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 8 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 7, 2015, 9:47 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 18, 2015, 8:25 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: gnmcoo
توضیحات

با سلام
مقاله ای داشتم که خواستم شما زحمت پیاده سازی آن را تقبل کنید. موضوع این مقاله:
Genetic algorithm based on discrete wavelet transformation for fractal image compression
هدف اصلی مقاله کمتر کردن تعداد محاسبات MSE برای فشرده سازی تصویر فرکتال و مشکل trade-off بین کیفیت تصویر بازیابی و سرعت کدگذار فرکتال در الگوریتم های ژنتیک قدیمی مورد استفاده در FIC است.
انتخاب این مقاله به این دلیل بود که :
1- پیاده سازی این مقاله ساده است به این دلیل که فقط نیاز به دانش در مورد تبدیل موجک گسسته، الگوریتم ژنتیک و فشرده سازی تصویر فرکتال (FIC) دارد.
2- جزئیات به صورت کامل و شفاف ارائه شده اند. حتی پارامترها و نوع عملگرهای الگوریتم ژنتیک.
لطفاً با در نظر گرفتن شرابط ذیل که همه موارد ضروری هستند در صورت تأیید قیمت پیشنهادی خود را ارسال کنید:
1- تمامی بخش ها به طور کامل پیاده سازی شود و همه نمودارها در خروجی نشان داده شوند.
2- لطفاً در این مقاله الگوریتم ژنتیک به کار رفته به گونه ای دیگر نیز پیاده سازی شود:
کروموزوم ها در الگوریتم ژنتیک مقاله مختصات محورx و y از Domain Block است اما می خواهم کروموزوم ها علاوه بر اینکه شامل مختصات محورx و y از Domain Block هستند شامل مختصات x و y از Range Block را هم شامل شوند و از نخبه گرایی نیز در الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار گیرد. الگوریتم ژنتیک به کار رفته در مقاله و این الگوریتم مجزا پیاده سازی شوند تا نمودارهای بدست آمده را بتوان با هم مقایسه کرد.
3- من داکیومنت توضیحات مفاهیم استفاده شده در مقاله از شما نمی خواهم اما توضیحات کامل برای کدها به گونه ای که کدها کاملاً واضح و قابل فهم باشند واقعاً ضروری است. چون باید کدها را باید به طور کامل هنگام تحویل پیاده سازی ارائه دهم.
+
به دلیل اینکه کیفیت شبیه سازی این مقاله برای من بسیار حائز اهمیت است فقط با یک شرط قیمت پیشنهادی را می توانم قبول می کنم و آن اینست که کار باید به طور کامل و با تمامی جزئیات خواسته شده انجام شود. به عبارت دیگر کار به گونه ای باشد که حداقل پس از تحویل از هزینه ای که کردم راضی باشم.
پیاده سازی کامل و دقیق همه بخش های مقاله به همراه نوآوری به گونه ای که مقاله و نوآوری مطرح شده به صورت جداگانه باشند تا بتوان نتایج بدست آمده را با هم مقایسه کرد. نوآوری پیشنهادی قبلاً توسط من و استادم بررسی شده و محاسبات نشان می دهند باید وضعیت خروجی ها بهتر شود (نوآوری همانطور که قبلاً اشاره شد در الگوریتم ژنتیک است کروموزوم در مقاله دامین بلاک است و در نوآوری باید دامین بلاک و رنج بلاک باشد همچنین استفاده از نخبه گرایی).
در صورت قبول کردن شرایط فوق یعنی انجام شبیه سازی کامل همه بخش های مقاله به صورت کامل و دقیقاً مشابه با تنظیمات و شرایط مقاله+ انجام نوآوری مطرح شده به صورت کامل و مجزا که نتایج شبیه سازی بهتر را نشان دهد و توضیحات کامل کدها چون مقاله قبل از تحویل باید ارائه شود
با تشکر و احترام

فقط نکته آخر اینکه اگر براتون مقدور هست پیش پرداخت و بیش از 40 تومن نزنید
ممنون

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

350000 تومان در 10 روز

40000 تومان 0 تومان Jan. 7, 2015, 10:37 p.m. 42
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟