این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: بازی منچ دو نفره بدون گرافیگ (++C)

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 4, 2015, 7:21 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 12, 2015, 8:27 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: erfa4n
توضیحات

بدون گرافیک.
برنامه با استفاده از توابع پیاده سازی شود.
توضیحات هر خط نوشته شود.
2 بازیکن داریم.هر بازیکن 4 مهره دارد.
متغیر محل مهره : 1-(هنوز وارد بازی نشده است)
نحوه بازی:هر بازیکن یک عدد در بازه ی 1 تا 100 وارد میکند و Enter میزند تا کامپیوتر یک عدد تصادفی بین 1 تا 6 ایجاد کند.
اگر 6 امد : وارد کردن یک مهره>>متغیر محل مهره صفر است
و یک جایزه هم دارد یعنی ریختن دوباره تاس.
بعد از هر پرتاب محل مهره ها به بازیکن اعلام میشود
مثال: مهره 1:خانه 0 مهره 2:خانه 20
مهره 3: خانه 1- مهره 4:خانه 1-
اگر مهره ی یک بازیکن وارد خانه ای شود که مهره ی بازیکن مقابل در ان قرار دارد مهره بازیکن مقابل حذف میشود >>> متغیر مهره حذف شده 1-
بازی تا وقتی ادامه میابد که :یک بازیکن برنده شود
یا
یک بازیکن به نشانه تسلیم شدن 1- بزند
اگر یک بازیکن 3 بار متوالی 6 بیاورد همه ی مهره های او از زمین خارج میشود.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

70000 تومان در 4 روز

35000 تومان 0 تومان Jan. 4, 2015, 9:34 p.m. 42
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟