این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: ترجمه فوری مقاله

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 3, 2015, 8:32 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 5, 2015, 1:01 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: rouzbahani
توضیحات

مقاله در خصوص مهندسی برق

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

70000 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 8:42 p.m. 42
roozbehrrzrrz

27500 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
phy1986

80000 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 8:54 p.m. 25
majid_yousefinejad

28000 تومان در 2 روز

15000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 9:06 p.m. 21
amirtaba

65000 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 9:51 p.m. 25
zahra66315

40000 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 10:05 p.m. 36
mohammad_m

40000 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 10:07 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
ElectronicsEMC

30000 تومان در 1 روز

5000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 10:23 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
87413103

34500 تومان در 1 روز

5000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 10:46 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟