این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: مطالعه موردی (case study) سرمایه گذاری مستقیم

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:80000 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 6 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 3, 2015, 5:08 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 10, 2015, 9:44 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: azi_m
توضیحات

مطالعه موردی (case study) سرمایه گذاری مستقیم (FDI) در ایران
در این تحقیق یک شرکت که سرمایه گذاری مستقیم در ایران انجام داده مورد مطالعه قرار میگیرد. موارد مورد بررسی شامل نحوه سرمایه گذاری، محدودیت ها، سیاست های سرمایه گذا ری و در کل آنالیز آن می باشد
مقاله می تواند انگلیسی و یا فارسی (ترجیحا انگلیسی) باشد و در حدود 15 الی 20 صفحه باشد.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
simplex

250000 تومان در 6 روز

80000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 5:23 p.m. 39
omid69

230000 تومان در 5 روز

70000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 7:36 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
arashabhari

150000 تومان در 3 روز

70000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 7:36 p.m. 10
vahidvas

60000 تومان در 5 روز

20000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟