این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: بررسي قانون ايران

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 90000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 12 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 3, 2015, 12:20 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 8, 2015, 7:20 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: pegahmousavi
توضیحات

١٠ اصل قانون ايران را با ٤ كشور ديگر مقايسه شود.و هر اصل به طور جداگانه تفاوتها شباتها و تحليل دانشجويي داشته باشند.در pdf تحويل داده شود.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
sasan_91

100000 تومان در 12 روز

50000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 1:38 p.m. 48
mohsenyek1

90000 تومان در 12 روز

40000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 1:42 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
arashabhari

85000 تومان در 5 روز

35000 تومان 0 تومان Jan. 3, 2015, 2:23 p.m. 10
vahidvas

70000 تومان در 5 روز

30000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟