این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: تمرین کلاسی- Meshing در کتیا

( وضعیت: لغو شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:50000 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 3 روز

تاریخ ایجاد: Jan. 1, 2015, 6:11 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 4, 2015, 3:33 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: azi_m
توضیحات

صفحه 57 به بعد فایل Geometric_issues_about_the_DMU مربوط به تمرین Meshing بر روی فایل Pneu_KM_Profiler3 می باشد.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Silver68

80000 تومان در 5 روز

40000 تومان 0 تومان Jan. 1, 2015, 7:11 p.m. 26
reza92

50000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 20
  • پذیرفته شد!
kazemeslamy

40000 تومان در 2 روز

5000 تومان 0 تومان Jan. 2, 2015, 9:45 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟