این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تایپ

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 28, 2014, 9:01 p.m.
تاریخ پایان: Dec. 29, 2014, 11:43 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: mahya_afshar
توضیحات

تایپ دقیق و صحیح

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

10000 تومان در 1 روز

10000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
rezaheydari

40000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان Dec. 28, 2014, 9:40 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
zahra66315

25000 تومان در 1 روز

10000 تومان 0 تومان Dec. 28, 2014, 10:08 p.m. 36
Silver68

30000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان Dec. 28, 2014, 10:44 p.m. 26
vahidvas

20000 تومان در 1 روز

20000 تومان 0 تومان Dec. 28, 2014, 10:58 p.m. 42
mohamadalaDec. 29, 2014, 10:49 a.m.
این دوستمون که چهل و پنج صفحه رو با ده هزار تومن تایپ میکنه میشه بگه چطور معجزه میکنه؟ تایپیستای ما که زیر 1000 برای صفحه نمیگیرن. نکنه با نرم افزار کار میکنه؟

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟