این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: پروژه متلب

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 60000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 27, 2014, 7:06 p.m.
تاریخ پایان: Dec. 29, 2014, 9:19 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: m2n100
توضیحات

طراحی فیلتر کالمن

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
hesamparvaneh

100000 تومان در 1 روز

50000 تومان 0 تومان Dec. 27, 2014, 7:14 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
unes67

70000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان Dec. 27, 2014, 7:38 p.m. 34
subzero

25000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان Dec. 27, 2014, 7:44 p.m. 5
sasan_91

35000 تومان در 2 روز

20000 تومان 0 تومان Dec. 27, 2014, 7:47 p.m. 48
robofa

50000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان 61
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟