این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: ساختمان داده

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 13 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 25, 2014, 4:09 p.m.
تاریخ پایان: Dec. 26, 2014, 5:40 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: ALI5565
توضیحات

1 تهیه یک داكیومنت در خصوص روش های مختلف مرتب سازی( sort ) داده ها و توضیح در خصوص مرتبه زمانی و میزان كارایی هر روش.-2 پیاده سازی دو نمونه از روش های مرتب سازی به زبان c و یا c++ از میان روش های: مرتب سازی درجی،م رتب سازی سریع،م رتب سازی ادغام ،مرتب سازی heap ،با قابلیت دریافت وروی به تعداد دلخواه و محاسبه زمان اجرای هر یک از دو روش مرتب سازی جهت مقایسه كارایی.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

15000 تومان در 1 روز

10000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
asosiasi

15000 تومان در 1 روز

5000 تومان 0 تومان Dec. 25, 2014, 5:14 p.m. 36
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟