این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 100000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 15 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 23, 2014, 4:21 p.m.
تاریخ پایان: Jan. 5, 2015, 4:29 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: behzadk777
توضیحات

درخواست های من برای ترجمه این فصل ها :
1- ترجمه به صورت روان و با فعل گزاری های درست
2- در فایل تحول به بنده باید فرمول ها و جدول ها و شکل ها قرار داده شده باشد
3- نیازی به ترجمه نمودار ها و شکل ها نیست

لطفا نهایت دقت خود را کنید

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

77000 تومان در 13 روز

40000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟