این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: کنترل پروژه

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 40000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 22, 2014, 3:56 p.m.
تاریخ پایان: Dec. 26, 2014, 7:57 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: rag561372
توضیحات

تمام نکات پیوست شده است.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

40000 تومان در 2 روز

20000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 5:02 p.m. 42
gnmcoo

60000 تومان در 3 روز

40000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 5:40 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
sjalili

100000 تومان در 7 روز

20000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 11:36 p.m. 21
msajadshiri

120000 تومان در 12 روز

40000 تومان 100000 تومان Dec. 23, 2014, 9:29 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟