عنوان پروژه: Coil optimization problem

( وضعیت: در حال دریافت پیشنهاد )
میانگین پیشنهاد ها129600 تومان
محدوده بودجه 150000 - 21000000 تومان
مهلت انجام پروژه10 روز
زمان باقیمانده
زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.
مشخصات کارفرما

نام کاربری:

azi_m ارسال پیام خصوصی
توضیحات

بر اساس فایل ضمیمه "exo_bobine" که صورت مسئله می باشد باید الگوریتمی نوشته شود و در مطلب اجرا گردد. بنا بر گفته استاد ممکن است الگوریتم در اینترنت نیز قابل جستجو باشد و هدف فهم ااگوریتم و اجرای آن در مطلب می باشد.
فایل دیگر فایل کمکی می باشد.


فایل ضمیمه شده


رشته ی دانشگاهی مرتبط: مهندسی صنایع
نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
gnmcoo

250000 تومان در 10 روز

50000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 2:49 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
vahidvas

100000 تومان در 7 روز

50000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 3:01 p.m. 42
A_Bagheri

100000 تومان در 7 روز

50000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 7:04 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
hesamparvaneh

98000 تومان در 4 روز

50000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 10:01 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
sjalili

100000 تومان در 7 روز

20000 تومان 0 تومان Dec. 23, 2014, 10:49 a.m. 21
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.