این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: ترجمه تخصصی عمران گرایش ارشد سازه های هیدرولیکی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:30000 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 20 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 22, 2014, 10:34 a.m.
تاریخ پایان: Jan. 3, 2015, 8:20 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: badami
توضیحات

دقیق و کامل

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
vahidvas

80000 تومان در 7 روز

20000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 10:41 a.m. 42
roozbehrrzrrz

30000 تومان در 10 روز

30000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
arashabhari

50000 تومان در 5 روز

45000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 11:53 a.m. 10
mohamadala

70000 تومان در 7 روز

20000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 2:39 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mohammad_m

100000 تومان در 9 روز

10000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 3:19 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mohammadjafarnia

60000 تومان در 8 روز

10000 تومان 20000 تومان Dec. 22, 2014, 3:40 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
sasan_91

65000 تومان در 20 روز

30000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 5:51 p.m. 48
mostafa2015

110000 تومان در 15 روز

30000 تومان 0 تومان Dec. 22, 2014, 10:41 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
amin511

60000 تومان در 18 روز

20000 تومان 0 تومان Dec. 23, 2014, 4:14 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟