این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تمرین پایگاه داده

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 10000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 18, 2014, 10:31 p.m.
تاریخ پایان: Dec. 26, 2014, 2:42 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: abdii
توضیحات

5 سوال درس پایگاه داده

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

10000 تومان در 7 روز

10000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
soheil22

100000 تومان در 5 روز

50000 تومان 0 تومان Dec. 19, 2014, 1:30 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
ahmaduse

15000 تومان در 2 روز

5000 تومان 0 تومان Dec. 19, 2014, 1:48 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
NAFISEH_H

15000 تومان در 2 روز

8000 تومان 8000 تومان Dec. 19, 2014, 8:41 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
bahrami

15000 تومان در 2 روز

5000 تومان 0 تومان Dec. 19, 2014, 9:37 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
Ali_1

14000 تومان در 2 روز

5000 تومان 0 تومان Dec. 19, 2014, 11:03 a.m. 35
shaderyan

10000 تومان در 1 روز

2000 تومان 0 تومان Dec. 19, 2014, 11:12 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
muna

7000 تومان در 1 روز

5000 تومان 0 تومان Dec. 19, 2014, 1:41 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟