این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: زبان برنامه نویسی charm++

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:20000 - 50000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 4 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 17, 2014, 11:42 a.m.
تاریخ پایان: Dec. 27, 2014, 3:23 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: farzanehbn
توضیحات


عنوان پروژه : بررسی زبان برنامه نویسی
charm++
توضیحات:
در این پروژه شما بایستی یک توضیح در رابطه با خود زبان داده و درباره ساختارهای حلقه تکرار، شرطی و غیره صحبت کنید. از
اینترنت یک برنامه پیدا کنید که حداقل بین20 تا15 خط باشد و آن را خط به خط توضیح دهید. همچنین این زبان برنامه نویسی
برای محیط های توزیع شده و پردازش موازی طراحی شده و یکسری نیازها در آن حوزه را برآورده مینماید در رابطه با این مسئله
حتما در ارائه توضیح دهید

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
hadi123

500000 تومان در 4 روز

100000 تومان 0 تومان Dec. 17, 2014, 1:05 p.m. 25
vahidvas

70000 تومان در 4 روز

30000 تومان 0 تومان 42
  • پذیرفته شد!
ruhollah

300000 تومان در 4 روز

100000 تومان 50000 تومان Dec. 17, 2014, 4:18 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
tornado

290000 تومان در 3 روز

0 تومان 0 تومان Dec. 17, 2014, 9:21 p.m. 61
torkaman_p

250000 تومان در 4 روز

100000 تومان 0 تومان Dec. 18, 2014, 3:43 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mehddix

110000 تومان در 4 روز

0 تومان 0 تومان Dec. 18, 2014, 4:25 p.m. 45
shaderyan

60000 تومان در 3 روز

25000 تومان 0 تومان Dec. 18, 2014, 11:21 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
ahmaduse

45000 تومان در 3 روز

15000 تومان 0 تومان Dec. 19, 2014, 1:54 a.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟