این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: شرکت میزبانی وب

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:5000 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 15, 2014, 10:37 a.m.
تاریخ پایان: Dec. 19, 2014, 2:44 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: iruser2084
توضیحات

طراحی تعدادی نمودار در قالب UML با استفاده از RATIONAL ROSEبا موضوع شرکت میزبانی وب این دیاگرام ها رو برای چهارشنبه شب 26آذر میخوام

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

50000 تومان در 4 روز

30000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟