این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تحقیق خوب در مورد رضاشاه

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:10000 - 30000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 8 روز

تاریخ ایجاد: Dec. 13, 2014, 11:06 p.m.
تاریخ پایان: Dec. 16, 2014, 3:40 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: zahra22
توضیحات

تحقیق در مورد اصل و نسب کامل رضاشاه،چگونگی به قدرت رسیدن او(به کمک چه کسانی)،چگونگی اداره مملکت،چگونگیه برکنارشدن او ، نقاط ضغف و نقاط قوت او
تحقیقی کامل با تمام نکات ریز

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
roozbehrrzrrz

20000 تومان در 2 روز

10000 تومان 0 تومان 77
  • پذیرفته شد!
mohammadjafarnia

30000 تومان در 3 روز

10000 تومان 10000 تومان Dec. 13, 2014, 11:35 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
majidabhari

30000 تومان در 2 روز

15000 تومان 0 تومان Dec. 13, 2014, 11:42 p.m. 39
sasan_91

30000 تومان در 5 روز

0 تومان 0 تومان Dec. 13, 2014, 11:57 p.m. 48
aghaee

30000 تومان در 4 روز

0 تومان 0 تومان Dec. 14, 2014, 5:11 a.m. 31
robofa

25000 تومان در 3 روز

10000 تومان 0 تومان Dec. 14, 2014, 9:11 a.m. 61
zahiri

30000 تومان در 5 روز

15000 تومان 0 تومان Dec. 14, 2014, 12:08 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
mohammad_m

20000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان Dec. 14, 2014, 2:38 p.m. هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟